Αναχώρηση από Γιαλό (λιμάνι)
προς Χωριό και Πέδι.

 

Αναχώρηση από Πέδι
προς Χωριό και Γιαλό (λιμάνι).

                    
08:00   08:30
09:00   09:30
10:00   10:30
11:00   11:30
12:00   12:30
13:00   13:30
14:00   14:30
15:00   15:30
16:00   16:30
17:00   17:30
18:00   18:30
19:00   19:30
20:00   20:30
21:00   21:30
22:00   22:30
23:00   23:30
00:00   00:20